ඒ.එස්.ජී.

09 නොවැම්බර් 2018 සිකුරාදා by
ASG - වෙනස් කළ හැකි පැති මාර්ගෝපදේශ

(ස්වයංක්‍රීයව) වෙනස් කළ හැකි පැති මාර්ගෝපදේශ

පැති මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීමට පද්ධතිය. රේඛා ගෙන ඒමේ වෙනස්වන වේලාවන් විශාල ලෙස අඩු කළ හැකිය! විවිධ අනුවාදයන් ඇත: අත්පොත - අත්පොත, ස්පීඩ්සෙට් - අත් ආවරණ සහිත අත්පොත - ස්වයංක්‍රීය (සර්වෝ පාලනය).

CD083

26 මාර්තු 2014 බදාදා by
CD083 දාම වාහකය

දාම වාහකය - පළල 83mm

අපට සම්පූර්ණ පරාසයක දාම වාහක තිබේ.

CD254

26 මාර්තු 2014 බදාදා by

දාම වාහකය - පළල 254mm

අපට සම්පූර්ණ පරාසයක දාම වාහක තිබේ.

CFXXXX

26 මාර්තු 2014 බදාදා by

පැතලි පටි වාහකය

අපට සම්පූර්ණ පරාසයක පැතලි පටි වාහක තිබේ.

CSG

26 මාර්තු 2014 බදාදා by
CSG - පැති ග්‍රහ වාහකය

පැති ග්‍රහ වාහකය

මෙම පැති ග්‍රහ වාහකය බොරු බෝතල් ඉහළට ඔසවා, බෝතල් එක් වාහකයක සිට තවත් වාහකයකට මාරු කරයි, බෝතල් තල්ලු කිරීම වළක්වයි,… මූලික පරීක්ෂාව සඳහා යනාදිය විවිධ දිග, වේගය සහ ධාවක පද්ධති වලින් ලබා ගත හැකිය.

CV200

26 මාර්තු 2014 බදාදා by

පැතලි පටි රික්ත වාහකය

මිලිමීටර් 200 ක් පළල අපගේ පැතලි පටි වාහක ද රික්තයෙන් ලබා ගත හැකිය.

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?