ප්ලාස්මා ආලේපන පුහුණුව

10 අප්‍රේල් 2020 වන සිකුරාදා by

මෙම පා course මාලාව Blow අච්චු කම්හල්වල ක්‍රියාකරුවන් සහ ඉංජිනේරුවන් සඳහා අදහස් කෙරේ. මෙම පා course මාලාවේ පරමාර්ථය වන්නේ ක්‍රියාකරු / ඉංජිනේරු කුසලතා වැඩි දියුණු කිරීම සහ අපද්‍රව්‍ය / නිෂ්පාදන පාඩු අවම කිරීම ය. Blow මෝල්ඩින් කිරීමේදී ඇති වන විශේෂිත ගැටළු සහ ගැටළු පිළිබඳව එය වැඩි අවබෝධයක් ලබා දෙනු ඇත. මෙම පා course මාලාව අපගේ වෙබ් වේදිකාවේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා ලබා ගත හැකිය

ඉහල

ඔබේ විස්තර අමතකද?